ELY-Hanke

ELY-hanke: Pro Recovery Oy kansainvälistämispolun käynnistäminen

Pro Recovery Oy on siirtymässä kasvun seuraavaan vaiheeseen ja laajentaa toimintaansa pienimuotoisesta kuluttajatoiminnasta laajempaan yrityksille suunnattuun Inhouse-palveluun. Kasvu asettaa yritykselle positiivisia ja nopeatempoisia haasteita joihin vastaaminen mahdollistetaan ja prosessia nopeutetaan yrityksen kehittämishankkeen avulla. Hankkeen alussa laajennetaan yrityksen toiminta kahdesta kaupungista seitsemään ja mahdollistetaan pohja jatkuvalle kasvulle sekä kehittämiselle.